top of page

PiratPappa er hemmelighetsfull!

Personvernerklæring

 
Som enhver Pirat, passer selvsagt PiratPappa ekstra godt på alle hemmeligheter. 
 
PiratPappa oppbevarer ikke cookies, personopplysninger eller datainformasjon om enkeltpersoner, besøkende eller noen brukere av PiratPappas nettsider eller andre digitale møtepunkter.
Vi vil til enhver tid søke godkjennelse fra pårørende av alle bilder som ev portretterer barn som er i fokus av glede og opplevelse, og vil selvsagt slette ethvert bilde av barn/unge som pårørende ev måtte mene ikke er iht samtykke ved arrangementer.
PiratPappa vil dog informere om at BarnasPiratfest er et offentlig arrangement, og at det som sådan tas forbehold om  at generelle stemningsbilder, oversikt over tilstedeværende publikum i et generelt henseende kan forkomme uten forutgående samtykke.
PiratPappa forbeholder seg retten til å publisere slike generelle illustrasjonsfoto uten forutgående samtykke fra pårørende.
Forøvrig driver PiratPappa ingen lagring, innsamling, eller på noen annen måte håndtering av persondata eller andre sensitive opplysninger. Om det skulle oppstå tvilstilfeller, imøteser vi en direkte henvendelse som selvsagt vil bli etterkommet på raskeste vis.
PiratPappa 1.jpg

PiratPappa vet å vokte sine hemmeligheter, og du skal både som barn og voksen være trygg på at vi aldri ville utnytte våre muligheter!

PiratPappa 6.jpg

PiratPappa vil aldri henvende seg til barn med noen form for kommersielle budskap, og lagrer heller ingen form for personopplysninger!

bottom of page